Aguarelas Finas, Le Corbusier | Maison La Roche, Paris

10 fevereiro 2012

Ser Especial | Único


Todos Queremos Ser Únicos
Todos Queremos Ser Especiais
Todos Queremos Ser Eternos
Todos Queremos Ser Anjos

Mas Todos Somos Seres Humanos e Vivemos da Terra